Ekonomisk trygghet i ditt bostadsköp

Vår trygghetsfilosofi ger ett ekonomiskt skydd för dig om något oförutsett händer. Vi hjälper dig ekonomiskt om du inte lyckas sälja din bostad, blir sjukskriven eller arbetslös. Det ska kännas tryggt för dig att köpa, flytta in i och äga din nya bostad.

Skjut fram tillträdesdag

Du kan få din tillträdesdag framflyttad med upp till tre månader om du har svårt att sälja din gamla bostad och behöver mer tid för att avsluta din pågående affär.

Ingen månadsavgift vid dubbelt boende

Om du vid inflyttning i din nya bostadsrätt fortfarande betalar för din gamla bostad kan du få ersättning för dubbel boendekostnad. Uppfyller du villkoren slipper du månadsavgiften i den nya bostaden upp till 12 månader. Har du redan begärt framflyttning av tillträdesdag reduceras antal månader med motsvarande tid. Ersättningen täcker belopp upp till 10 000 kr per månad.

...även när du blir sjuk eller arbetslös

Du har också rätt till ersättning för din månadsavgift, upp till 10 000 kr per månad, om du blir sjukskriven eller arbetslös. Även denna möjlighet gäller under de 12 första månaderna när du flyttat in i din nya bostad, med villkor som vid dubbelt boende.

Häv ditt köp

Om olyckan är framme och något allvarligt händer dig eller någon i din familj så finns det möjlighet att inte fullfölja köpet. Vid dödsfall eller svår kritisk sjukdom kan du, fram till inflyttningsdagen, häva köpet utan kostnad.

Vår trygghetsfilosofi - villkor

I Riksbyggens Trygghetsfilosofi ingår alltid:

  • Fem års garanti vid nyproduktion och ombyggnation.
  • Vi stannar kvar och förvaltar i minst fem år.
  • Vi kan huset utan och innan, vilket gör att vi har god kunskap om skötsel, underhåll och utveckling.
  • Föreningarna har god ekonomisk stabilitet och tydliga underhållsplaner.
  • Kundservice som är öppen dygnet runt.
  • Styrelsen i bostadsrättsföreningen har ett nära samarbete med Riksbyggen där vi bistår med en styrelseledamot för att stötta och delge kunskap i styrelsearbetet.
  • Köparen får personlig vägledning genom hela köpprocessen
  • Om inte alla lägenheter är sålda när en ny förening startar, så köper Riksbyggen de lägenheterna och garanterar föreningens intäkter.

Information in English